Меню

Тимчук Світлана Володимирівна

 

Народилась 30 квітня 1980 р. в с.Добра Маньківського району Черкаської області.

Освіта:

У 1997 році закінчила Уманську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 9. Цього ж року поступила на економічний факультет Уманської сільськогосподарської академії. У 2002 році закінчила з відзнакою навчання в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку.

З 2002 по 2005 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Уманської державної аграрної академії. У 2010 р. успішно захистила кандидатську дисертацію у Вінницькому національному аграрному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Розвиток інфраструктури фермерських господарств».

У 2013 році отримала диплом про закінчення другої вищої освіти з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст» на базі Інституту післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва.

У травні 2014 р. отримала атестат доцента з присвоєнням вченого звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Діяльність:

Починаючи з лютого 2006 року і червень 2014 року працювала на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

З липня 2014 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

Напрямок наукового дослідження: Займається науковими дослідженнями з напряму «Інноваційний розвиток індустрії туризму та гостинності в Україні».

Викладає навчальні дисципліни:

«Історія туризму»,

«Географія туризму»,

«Товарознавство»,

«Рекреалогія»,

«Основи туризмознавства»,

«Міжнародне митне регулювання»,

«Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»,

«Міжнародні транспортні перевезення»

Наукові публікації (50)

Методичні матеріали (20)